รับบริจาคชุดนักเรียน

posted on 02 Apr 2012 13:37 by watchara2539 in To-Share
รับบริจาคชุดนักเรียนแก่เด็กยากไร้

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว นักเรียนส่วนใหญ่มักมีฐานะค่อนข้างยากจน
จึงใคร่ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยสามารถบริจาคได้ที่...

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เลขที่ 150 หมู่ 7 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จิรัตติการ พงศ์ขำ โทรศัพท์ 08-3578-7008ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 90 (หน้าปกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณสำหรับข่าวสารเเละผมจะช่วยกระจายข่าวครับ

#1 By CGshelf on 2012-04-02 14:58