มูลนิธิเกื้อดรุณ

posted on 17 May 2012 14:59 by watchara2539 in To-Share
มูลนิธิเกื้อดรุณ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเกื้อกูลเด็กที่ได้รับเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์มาโดยตลอด
ทางมูลนิธิฯจึงใคร่ของเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคอาหารสดหรืออาหารแห้ง รวมทั้งยารักษาโรคทั่วไปให้แก่เด็กๆ เหล่านี้
โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่
 
มูลนิธิเกื้อดรุณ
เลขที่ 181/208 หมู่ที่ 3 ถนนโพธาราม ซอย 11
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 
 
หรือสมทบทุนผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิเกื้อดรุณ ทางธนาคารต่างๆ ดังนี้
 
- ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาช้างเผือก เลขที่บัญชี 390-4-15218-2
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างเผือก เลขที่บัญชี 279-2-77309-8
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยประตูท่าแพ เลขที่บัญชี 673-2-06103-5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5340-8424
 
 
 
 
ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับ 92 (26 เมษายน 2555)
 
 

Comment

Comment:

Tweet