งานวัดลอยฟ้า

posted on 17 May 2012 16:23 by watchara2539 in MyLife-inBangkok
 
 
 
งานวัดลอยฟ้า
 
17-20 พฤษภาคม 2555
 
ชั้น 5 สยามพารากอน
 

ดูรายละเอียดที่ หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสฯ
 
 

Comment

Comment:

Tweet