สุขสันต์วันวิสาขฯ

posted on 04 Jun 2012 00:56 by watchara2539 in Readable
ครั้งหนึ่ง เมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ
 
 
ท่านตอบว่า...

 
มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพ เพื่อทำให้ได้เงินมา

แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ 
 
แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน 
 
ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต 
 
เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet