โรงเรียนบ้านปางหก จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลความเจริญ
มีนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 8
 
ขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อาทิ หนังสือนิทานและคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน
 
ผู้มมีจิตกุศลท่านใดต้องการช่วยเหลือ สามารถร่วมบริจาคได้ที่
 
โรงเรียนบ้านปางหก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโก๋น
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ครูวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ โทรศัพท์ 08-3319-6108, 08-8802-2633
 
 
 
 
(ฉบับที่ 95, 10 มิย. 55)
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet