เชิญชวนบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ
เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

จัดส่งได้ที่...
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
420 ถนนราชวิถี ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
คุณสมศักดิ์ tel. 02-3548365
อีเมล์ school@blind.or.th
 

หรือสนใจกิจกรรมอาสาอื่นๆ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.blind.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7&lang=th
 
 
 
 

สวัสดีปีใหม่ชาว exteen ทุกคนครับ ขอให้สุขสมหวังในเรื่องดีๆ ทุกเรื่อง
 
 

Comment

Comment:

Tweet